А лихвеният суап какво представлява?

Ако не затвориш дадена позиция преди 17:00 ч. Нюйоркско време (пада се полунощ българско време), или ще спечелиш или ще загубиш определена лихвена ставка върху позицията.

Тъй като всяка валутна сделка представлява заемане на една валута за закупуването на друга, лихвите са част от валутната търговия. Трябва да платиш лихва за заетата от теб валута и да получиш лихва за валутата, която си купил.

Ако купиш валута с по-висок лихвен процент от лихвения процент на тази, която продаваш, то разликата ще е положително число, и ще ти бъде платено на следващия работен ден. Попитай твоя forex брокер за подробностите около лихвения суап, наричан още ‘ролоувър’ или ‘оувърнайт рейт’.

Ето и лихвените проценти на основните валути (верни към юли 2012):

Курс продава Курс купува